ประกาศ

 เปิดรับสมัครนักศึกษานั่งเวรประจำเคาน์เตอร์โรงแรมอาลัมพาง นักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่อาคารอาลัมพางชั้น2
หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 237368 คะ
new

 🗣📣 แจ้งนักศึกษาที่ชำระเงินค่าเสื้อกิจกรรม และเครื่องหมายนักศึกษา ผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 จนถึงปัจจุบัน
➡️ สามารถติดต่อรับเครื่องหมายนักศึกษา ได้ที่ อาคารอาลัมพาง ชั้น 2 ห้องประชุมพุทธรักษา (ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ⬅️
🔴 หมายเหตุ 🔴
1. ให้นำเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายื่นรับชุดสินค้า
2. สำหรับเสื้อกิจกรรมให้ติดตามกำหนดการรับเสื้อทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
new

 ประกาศ !!! สำหรับนักศึกษาใหม่
#ที่มีความประสงค์จองเสื้อกิจกรรมพร้อมเครื่องหมายนักศึกษาสามารถจองและชำระเงินได้ช่วงระยะเวลาที่กำหนด
ถ้าไม่มีไซส์หรือเป็นไซส์พิเศษ ติดต่อได้ที่ ชั้น 2 อาคารอาลัมพาง ห้องบริหารงานทั่วไป หรือ โทร.054-237368 ได้เลยคะnew

เหตุการณ์ต่างๆสำคัญ:

ยินดีตอนรับ